درباره ماکارگروه ایرانی اپن کارتی اولین نماینده پارسی زبان فروشگاه ساز اپن سورس اپن کارت بهترین سیستم مدیریت فروشگاه سازباامنیت وسئو قوی ارائه دهنده انواع نسخه های جدید اپن کارت -ماژول وقالب فارسی سازی شده وبومی سازی منطبق با سیستم وروند کسب وکارهای اینترنتی کشورایران موردقبول اینمادودرگاههای امن بانکی 

تنهاارائه کننده هاستینگ مخصوص اپن کارت و وب سرویس پیامک اپن کارت موردارائه برای سفارشدهندگان طراحی وپکیجهای ما به صورت رایگان همراه با یک دامنه ملی رایگان به انتخاب شما کافی است شمافقط سفارش دهید بقیه امور رابه مابسپارید از صفرتاصد یک فروشگاه مجهزاینترنتی کامل ظرف کمتراز48ساعت به صورت آنلاین آماده بکارتحویل شما میگردد. همراه باپشتیبانی دائمی هاستینگ وفروشگاهReview opencarte.ir on alexa.com